Den svenska skolan

1 maj, 2014

skola

Den svenska skolans utveckling de senaste årtiondena är bedrövlig.

Det talas om att förstatliga skolan eftersom kommunaliseringen har misslyckats. Men vad löser det egentligen? Staten som uppdragsgivare är likafullt en politikerstyrd, centralt planerad ”one size fits all”-lösning. Om skolans finansiering och drift kommer från stat i stället för kommun, vilken praktisk skillnad får det?

Ett radikalt, men förnuftigt, förslag vore att helt lyfta bort skolan från den politiska sfären. Släpp skolan fri! Minska skattetrycket och låt föräldrarna själva få bestämma vilken skola som de vill sätta sina barn i.

På en fri marknad utbildas människor till de kompetenser som företagen efterfrågar, inte vad politiskt valda byråkrater anser att samhället behöver.

På en fri marknad är det enklare att utkräva ansvar för misslyckanden. Skolor som inte förmår leva upp till föräldrarnas krav på kvalitet sorterar ut sig själva genom att valet faller på andra skolor i stället.

På en fri marknad är skolorna verkligt fria, inte som idag där kunden är stat och/eller kommun och skolorna är kraftigt reglerade med skolplikt, lärarlicens och läroplan.

På en fri marknad kommer lärarlönerna att bli marknadsmässiga, vilket med stor sannolikhet kommer bidra till att höja både statusen och kompetensen hos lärarna.