Politik som stjälper

4 april, 2012

Vi blir allihop kokta som grodor under all politik och byråkrati.

Politikerna tror sig kunna hjälpa människor genom att via deras egna normer och värderingar tvinga andra att göra enligt deras direktiv. Alla dessa tvång kallas regleringar. De innebär inskränkningar av människors fri- och rättigheter. Men dessa regleringar har en baksida. De hämmar produktivt arbete, vilket hämmar ekonomin. Det leder till att statsbudgeten lider.

De generella ”lösningarna” är högre skatter och fler regleringar, som införs med intentionen att de gamla regleringarna inte var omfattande nog, nya och fler regleringar kommer självklart att vara bättre. När nya skatter blir svårare att införa pga att folk protesterar har politikerna kommit på nåt briljant. Man LÅNAR till offentlig konsumtion. Nu har vissa stater kommit så långt att deras skuldbörda är så stor att de aldrig kommer ha skuggan av en chans att återbetala lånen.

I allt raskare steg gör nu politikerna precis det som de inte ska göra i detta läge. I stället för att minska på byråkratin och minska på de regleringar som från första början var orsaken till att skiten nådde fläkten, går man i allt raskare steg mot mer överstatlighet, mer centralplanering, fler regler, mer byråkrati, nya sätt att beskatta och ännu mer skulder.

Är det någon som verkligen tror att dagens politiker sitter med realistiska idéer till verkliga lösningar? När ska folk börja protestera på allvar?

Vidare läsning: HAX.