Liberaldemokraterna vill införa medborgarlön

Liberaldemokraterna presenterade sin politik idag. Finns att ladda ner på pdf. Har läst igenom det.

Deras inledande sida lovade gott om fortsättningen. Man målar en bild av ett liberalt samhälle med demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet. Mycket bra och jag håller med om det helt och hållet.

Men redan på nästföljande sida kommer en kalldusch. Man vill införa medborgarlön. Förutom att detta inte är förenligt med liberalism, är den direkta kostnaden för att införa något sådant enormt avskräckande. Liberaldemokraterna vill ha medborgarlön för alla från 18 års ålder. Räknar man med att alla ska ha existensminimum (uppskattat till ca 8k/mån) i medborgarlön, kommer det antagligen att kosta mer än 700 miljarder kr i utgifter per år. Hela statsbudgeten för 2011 omfattar 810 miljarder kr.

Förutom de direkta kostnaderna, kommer införande av medborgarlön sannolikt att få en kraftigt negativ effekt på arbetsmoral och arbetsvilja. Utbudet av lågavlönat arbete (som ofta är tråkigt, enformigt och inte kräver någon särskild utbildning, etc – det är därför det är lågavlönat) bör minska dramatiskt – varför arbeta och slita om man kan få ut nästan lika mycket på att sitta hemma och spela Playstation hela dagarna? Man kommer troligen därför skapa en brist på många yrken som verkligen behövs. Likaså kommer utbudet av högavlönat arbete att sjunka, eftersom det faktum att man redan har en stor del av sin ekonomiska trygghet säkrad medför att människor inte kommer att kämpa särskilt hårt för att öka sin kunskap och värdeskapande förmåga. Allt detta kommer högst sannolikt sammantaget att orsaka ett dramatiskt fall i skatteintäkter. Om något, behövs det rimligen stora skatteintäkter för finansieringen av medborgarlönen.

Dessutom kan man inte utesluta en annan effekt. Om alla helt plötsligt får en ”inkomstökning” på 8k/månad, vad händer då med priserna i landet? De bör rimligtvis stiga ganska kraftigt, eftersom en större summa pengar jagar samma varor och tjänster. Nivån på medborgarlönen kommer därmed sannolikt behöva höjas – och därmed kraven på ännu högre skatter. Ond spiral…

Ytterligare en fråga som är värd att nämna: Varför ska arbetsgivarna erbjuda samma lönenivå när staten effektivt i praktiken subventionerar människors utkomst? De kommer antagligen enkelt kunna motivera lönesänkningar. Därmed sjunker skatteintäkterna ytterligare…. Jag tror, nej, jag är övertygad om, att medborgarlön är dödsdömt och i förlängningen (förmodligen ganska snart efter dess införande) kommer orsaka hård misär för en hel befolkning, men i synnerhet för de mest utsatta, den dag systemet havererar. Medborgarlön är en variant av socialism och det kommer med allra största sannolikhet bli ett praktfiasko om man på allvar gör ett försök att införa det.

Vidare vill Liberaldemokraterna inrätta ett ”barnkonto”. Lite oklart, men det verkar som att varje barn också ska få en slags medborgarlön, förvaltat av barnets föräldrar eller utsedd förmyndare. Ännu mer utgifter alltså, till en redan utgiftstyngd statsbudget.

När det gäller miljön har Liberaldemokraterna identifierat klimatet som ett hot och man vill beskatta ”utsläpp av växthusgaser”. Det kan jag tycka är tramsigt. Annars står det mycket bra i deras manifest som jag som liberal kan skriva under på. Vore det inte för medborgarlönefrågan skulle jag kunna sympatisera med det mesta av politiken i övrigt.

Jag kan inte förstå hur man som liberal kan förespråka medborgarlön. Ur ett liberalt perspektiv är beskattning svårt att motivera. Höga skatter, som en medborgarlön lär kräva, är ännu svårare. De liberala argumenten emot en medborgarlön är överväldigande och både moraliska och ekonomiska.

Det må vara ett hedervärt ändamål att söka förenkla människors vardag och att underlätta för arbetsoförmögna människor att kunna leva ett drägligt liv. Men i praktiken kommer medborgarlön troligen att kosta betydligt mer än det smakar – på alla sätt.

Ett liberalt alternativ finns redan i svensk politik. De som törstar efter liberalism ombedes besöka Klassiskt liberala partiets hemsida för mer information.

Annonser

8 Responses to Liberaldemokraterna vill införa medborgarlön

 1. Niklas Starow skriver:

  Summan kommer inta att hamna på 8k/mån.

  Uträkningen ligger hos en tankesmedja att räkna ut hur korrelationen Platt Skatt + Medborgarlön kan komma att se ut.
  För det är där kärnan ligger, det är Platt Skatt med Medborgarlön, som ett och samma begrepp.

  Som jag skrev på min blogg häromdagen:
  ”Om det enda problem du har med PSML är att du inte förstår hur vi ska ha råd att betala ut denna medborgarlön så är det ett lyxproblem, för det betyder att du förstår dig på grundprincipen bakom plattskatten och allt vi behöver göra är att förklara varför människor inte ska behöva förnedra sig och lämna ut sitt liv inför en byråkrat när man har en svacka i livet.”

  Ditt resonemang om ML och att det ger arbetsgivarna incitament att sänka lönerna har förts internt också, men låt oss vända på begreppet, vid en medborgarlön i grunden, varför skulle en löntagare godkänna ett jobb med för låg lön när denne har råd att leta vidare?

  Barnkontot är inte belagt med en summa, men kommer att ligga på ungefär samma summa som barnbidraget ligger på idag.
  Om barnkonto och skälen bakom skriver vi här:
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/17/barnkonton-skulle-r-dda-fattiga-barn

  Hoppas detta ger större klarhet i dessa delar 🙂

  Mvh
  Niklas Starow
  Liberaldemokrat och tillhörande LibDem’s verkställande utskott.

 2. Niklas,

  Om inte 8k/mån, vilken nivå räknar ni med?

  Kan man få en länk till uträkningen som den där tankesmedjan gjort?

  ”…varför skulle en löntagare godkänna ett jobb med för låg lön när denne har råd att leta vidare?”

  Om man anser sig ha råd att leta vidare så bör den generella efterfrågan på arbete sjunka, vilket betyder att arbetsgivarna har utrymme att sänka löner.

  Har du ingen moralisk betänklighet att tvinga mig att arbeta för att försörja människor som är fullt kapabla att arbeta och försörja sig själva och som faktiskt dessutom redan har ett arbete? Hur rimmar det med det liberala kärnvärdet av skydd av individens rätt till liv, frihet och frukten av sitt arbete?

  Mvh,
  RD

 3. Niklas Starow skriver:

  Uträkningen är inte klar och det kan komma att ta tid, men jag tvivlar på att summan blir så hög som 8000kr/mån.

  Vi har tre huvudalternativ som vi går efter.

  1. Renodlad medborgarlön.
  2. Milton Friedman’s Negativa beskattning.
  3. Ett finskt förslag med liten medborgarlön med möjlighet att söka tillägg.

  Din fråga förutsätter att det är det första alternativet som blir det rådande och som svar på det blir, det gör vi alla redan idag på ett eller annat sätt.
  ML i PSML-förslaget ska vara en grundtrygghet, det som kan få vanlien återhålssamma personer att våga ta risker de inte vågat tidigare, till exempel att starta eget.

  Detta hör ihop med vår politik för företagare, som hör ihop med vår bostadspolitik, som hör ihop med alla andra delar i manifestet. (kultur, kunskap etc)

  Det vi har är grundtryggheten i en Medborgarlön och effektiviteten och överskådligheten i en plattskattereform tillsammans med kraftigt förenklade regler kring företagande och en bostadspolitik med marknadshyror.

  Så i ett beslut att enbart leva på ML trots att man är arbetsför så ingår det att förflytta sig till obygden i en liten etta med kokplatta.

  För mig handlar detta om att alla ska ha rätten att välja själva och då behöver vi som samhälle komma överens om hur vi ska kunna ge förutsättningar till så många som möjligt att kunna göra detta valet.

  Och vårt val ligger i att istället för att tvinga iväg folk att söka socialbidrag (som du kanske inte ens får) vid en ekonomisk dipp i livet, under kränkande former, så ska varje skattskriven myndig medborgare få en ovillkorad grundinkomst.

  • Niklas,

   1. Medborgarlön är en form av socialism. Man tar frukten från någons arbete, med tvång, och ger till någon annan, som anses behövande. ”Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov.” Ungefär så. Hade förslaget om medborgarlön kommit från SKP hade jag förstått det. Men när ett parti som utger sig för att vara ”liberalt” föreslår medborgarlön vet jag inte om jag ska skratta eller gråta.

   2. Milton Friedman’s negativa beskattningslösning är också en variant på samma tema. Med tvång ska ”någon” arbeta för att försörja någon annan. Inte heller denna ”lösning” bör vara något som tilltalar en liberal.

   3. Liten medborgarlön. ”Ja, men vi ska bara stjäla lite av frukten av ditt arbete”. Ursäkta den raljerande tonen, men stöld och tvång är stöld och tvång oavsett omfattning.

   Liberaler brukar vara kända för sina principer, och i synnerhet brukar liberaler vara noga med att framhäva skyddet för de individuella rättigheterna som extra viktig princip att försvara. Att med tvång ta något från en individ och ”ge” till en annan individ är inte någonstans förenligt med skyddet för individens rätt till frukten av sitt arbete.

   ”För mig handlar detta om att alla ska ha rätten att välja själva och då behöver vi som samhälle komma överens om hur vi ska kunna ge förutsättningar till så många som möjligt att kunna göra detta valet.”

   Du talar bara om ”rätt” för mottagarna av allmosorna. Givarna av allmosorna verkar inte ha någon rätt att välja själva.

   Jag hade goda förhoppningar om Liberaldemokraterna (till namnet om inte annat), men nu när det visar sig att partiet tycks vara ännu en röst på etatism och socialism finns det ingen som helst anledning att lägga sin röst på något annat än Klassiskt liberala partiet.

   Mvh,
   RD

   • Niklas Starow skriver:

    Om grundtrygghet för dig är socialism så gör du och ca 100 andra i landet helt rätt som i val efter val lägger sin röst på KLP.

    Lycka till!

 4. Grundtrygghet kan organiseras privat och frivilligt, vilket är att föredra ur liberal synvinkel, eller offentligt med tvång. Den ”liberal”-demokratiska vägen förefaller vara den senare, icke-liberala vägen.

  Att tvinga en hel befolkning att genomlida ett medborgarlönsexperiment, som garanterat kommer att misslyckas, till en skyhög kostnad, och som i slutändan kommer att skapa otrygghet för alla de människor som görs beroende av medborgarlönen, när det havererar, det har jag svårt att kalla grundtrygghet.

  Grundtrygghet var vad sossarna ville åtstadkomma genom att låta den offentliga sektorn växa närmast ohämmat, med följden att skatterna också sköt i höjden. Allt mer av frukten av människors slit gick till att finansiera stat, kommun och landsting. Sen slog man i taket för vad folk praktiskt mäktar med och skattetrycket har hållts på en ganska stabil (men fortfarande löjligt hög) nivå de senaste 10-15 åren.

  Medborgarlön lär kräva högre skatter, vilket innebär att ”liberal”-demokraternas idé om införande av medborgarlön riskerar att dra det hela i spinn ännu ett varv. Både det höjda skattetrycket och medborgarlönen i sig kommer att förändra människors och företags beteenden då den minskade nyttan av mer arbete på marginalen kommer att hämma produktion och konsumtion. Med lägre aggregerad välfärd som följd.

  Vem är det du önskar lycka egentligen, Niklas?

  • Niklas Starow skriver:

   Som sagt, Milton Friedman förordade en modell med negativ beskattning.

   För att så stor mängd människor ska kunna få så stor frihet som möjligt behövs en grundtrygghet.

   Så där du bara önskar din egen lycka sätter vi ramverk för att du och så många som möjligt kan söka sin egen lycka.

   • Niklas, du har missförstått något väldigt grundläggande. Att tvinga människor att göra saker, i större eller mindre grad mot sin vilja, kan aldrig inlemmas i begreppet frihet. Hur gott, ädelt eller nobelt ändamålet än är. Själva essensen av begreppet frihet är: frånvaro av tvång.

    Att du inte ser något alternativ till att människor kan erhålla grundtrygghet i närvaro av statligt tvång är bara tragiskt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: