Centralplanerad produktion leder till brist – Venezuela avskräckande exempel

Att inskränkningar av människors fri- och rättigheter, genom regleringar, subventioner och höga skatter, minskar människors möjligheter att arbeta och skapa välfärd är uppenbart.

Det kan därför inte komma som någon överraskning för någon att de prisregleringar och de förstatliganden av bl a valutan, läkemedelsdistribution, matproduktion och matdistribution som Hugo Chavez genomfört i Venezuela skulle leda till sviktande förtroende för landets valuta (och inflation), samt mat- och läkemedelsbrist.

Som ett brev på posten:

CARACAS, Venezuela — Prices for home appliances have skyrocketed, pharmacies are reporting shortages of drugs and General Motors is planning to stop car production here next month, as measures by the Venezuelan government to conserve dollars ripple through the weakening economy.

”Today, there’s no milk, no rice, no beans, no chicken, no meat, no butter and no cooking oil,” Francisco Quintero said as he shopped at a government store that sells subsidized staples for the poor.

All centralplanerad varu- och tjänsteproduktion lider av det faktum att den individ eller den grupp av individer som, utan naturliga incitament, är satt att allokera resurser till produktionen, omöjligt kan ha en korrekt överblick över faktisk efterfråga. Den enda som har överblick över faktisk efterfråga är den individ eller grupp av individer som har ett faktiskt motiv att göra sin potentiella kund nöjd vid varje enskilt tillfälle. Utan kunden – ingen verksamhet. Detta starka motiv saknar den centralplanerade verksamheten, eftersom den primärt inte står tills svars inför kunden utan inför den som allokerar dess resurser – vanligtvis en grupp politiker.

Det uppstår således alltid en mismatch mellan det centralplanerade utbudet och människors faktiska efterfråga. Denna mismatch leder till misshushållning av resurser, onödigt dyr produktion och köbildning/brist.

En avreglerad, konkurrensutsatt marknad för en specifik vara eller tjänst är effektiv, eftersom vinstmaximeringskravet kräver att företaget hushåller med sina begränsade resurser. Det tvingar företaget att producera i enlighet med faktisk efterfråga. Och det medför också att priset på varan eller tjänsten i stort hamnar ungefär på den faktiska produktionskostnaden inklusive en rimlig vinstmarginal.

Att det nu har uppstått brister på olika läkemedel och matvaror i Venezuela är därför inte konstigt. Det är en naturlig följd av centralplanerad produktion och reglerade marknader.

Annonser

One Response to Centralplanerad produktion leder till brist – Venezuela avskräckande exempel

  1. Francisco skriver:

    Ju längre Chávez får fortsätta med sin socialism desto värre kommer det bli, och ju mer den svenska vänstern hyllar Venezuela nu desto svårare kommer den få att bortförklara kraschen när den väl kommer. De som idag pratar om ”nyliberalismens” kris får imorgon stå upp och försvara socialismens kris. Det ska bli kul att se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: