Öppet brev till Olle Ljungbeck

Följande är en kommentar till Olle Ljungbeck, efter dagens publicerade krönika på GD.se.

Hejsan Olle!

Det var en intressant krönika du skrev (”Husbondens röst”). Jag gillar särskilt att du tar strid för oss liberalers kamp mot EU:s inskränkningar av individers/arbetares rättigheter gentemot både stater och företag. Jag vill dock starkt opponera mig mot din beskrivning av EU som ”ett extremt marknadsliberalt projekt”. Det är helt enkelt inte sant.

Vi liberaler (en del envisas att ge oss epitetet ”ny-”, men ingen kan förklara vad skillnaden mellan en liberal och en nyliberal är så det är tydligen bara ett skällsord numera från den extrema vänsterkantens agitatorer) är för starka individuella rättigheter, dvs ett samhälle där ALLA individer åtnjuter ett STARKT rättsskydd för att upprätthålla LIKA rätt till sitt eget liv, rätt till sin egen frihet och rätten till frukten av sitt eget arbete.

Ett dylikt samhälle, med ett starkt individuellt rättsskydd, innebär att ingen människa, eller sammanslutning av människor, har rätt att suga ut en annan människa, eller en annan sammanslutning av människor. Ett dylikt samhälle innebär att ingen människa, eller sammanslutning av människor, har rätt att förslava en annan människa, eller en annan sammanslutning av människor. Ett dylikt samhälle innebär att ingen människa, eller sammanslutning av människor, har rätt att parasitera på en annan människa, eller en annan sammanslutning av människor.

Detta är det sant liberala och sant KAPITALISTISKA samhället.

Ett kapitalistiskt samhälle är ett samhälle där all egendom är privatägd och där alla mänskliga relationer är frivilliga. Detta förutsätter en rättsstat som skyddar alla individer i lika omfattning mot olika former av tvång; en rättsstat som SKYDDAR de ovan nämnda individuella rättigheterna.

EU:s grundidé med de fyra friheterna – fria rörelser av arbete, kapital, varor och tjänster – är helt i linje med de liberala idealen. Även om dessa friheter i huvudsak är upprätthållna inom EU:s gränser är det sedan en rad andra fri- och rättigheter som EU INTE upprätthåller och som gör (”ny”-)liberaler motståndare till EU. (De fyra friheterna behöver dessutom ingen överstatlig organisation för att upprätthållas – de kan enkelt införas ensidigt av vilket land som helst.)

Här ska du få några orsaker till att vi liberaler INTE omfamnar EU:

* Överstatlighet; omfattande byråkrati som möjliggör och också medför inblandning i angelägenheter som enskilda länder är fullt kapabla att hantera själva.

* Regleringar; med ett starkt individuellt rättsskydd behövs inga detaljregleringar. Dagens svaga skydd för individens fri- och rättigheter både möjliggör och de facto innebär en enorm byråkratisk apparat till ingen nytta. Regleringar innebär klåfingrig inblandning i människors privata angelägenheter och hämmar välfärdsutveckling för alla.

* Penningpolitiken; Euroområdet är stort och förutsättningarna är olika för medlemsländerna. En viss räntenivå är på samma gång fördelaktig och skadlig för olika medlemsländer. En gemensam penningpolitik är kontraproduktiv. Dessutom är centralbanker överflödiga då priset på pengar inte bör sättas av en centralbankskommittee utan av den fria marknaden.

* Protektionism och subventioner; höga tullmurar mot länder utanför EU fördyrar levnadsomkostnaderna för EU-ländernas medborgare genom att göra inhemskt producerade varor och tjänster dyra, samtidigt som det skapar fattigdom i tredje världens länder som gärna skulle vilja sälja sina varor och tjänster till oss inom EU, men som inte kan pga höga tullmurar. Common Agricultural Policy (CAP) är något av det mest skadliga som EU befattar sig med och som direkt medför att folk i fattiga länder kvarhålls i fattigdom och svält.

* Integritetsinskränkningar; EU är sedan en tid inne i en mycket oroväckande fas där grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter håller på att inskränkas.

Människor och marknader är således inte alls är så fria som du vill tro eller ge sken av i din krönika. De ”liberaler” du lyssnade till är knappast några liberaler, eftersom de, liksom de andra svenska riksdagspartiernas företrädare, förespråkar en högskattestat, omfattande arbetsmarknadsregleringar och ett i övrigt förhållandevis svagt rättsskydd för enskilda individer.

Vi liberaler är emot Lissabonfördraget.

Vi liberaler är emot EU i nuvarande utformning.

Vi liberaler är emot EMU.

Vi liberaler står på din sida i kampen mot politikervälde, regleringar och detaljstyrning av människors privata angelägenheter.

Vi står på din sida i kampen om individens fri- och rättigheter.

Mvh,

Ragnar

Annonser

2 Responses to Öppet brev till Olle Ljungbeck

 1. Olle Ljungbeck skriver:

  Det låter ju bra det mesta. Men jag har änså svårt att se hur den enskilde arbetaren med ditt sätt att se verkligen har något skydd.Kollektivavtalen har varit en trygghet för löntagarna, utan dessa får vi ett proletariat där kapitalet behandlar löntagarna som de vill. Jag tror varken på kommunismen eller kapitalismen. Båda är fiender till den lilla människan. EU kommer att vara identisk med Sovjetstaten om några år. Skillnaden är bara att Sovjet tillämpade statskapitalism och EU marknadskapitalism. Båda systemen förtrycker människorna. Du säger dig både vara för kapitalism samtidigt som Du säger dig vara liberal. Det går inte ihop. I dag har vi ett växande proletariat i EU just därför att EU värnar om kapitalismen.

  • Ragnar Danneskjöld skriver:

   Tack för svaret!

   ”Men jag har änså svårt att se hur den enskilde arbetaren med ditt sätt att se verkligen har något skydd. Kollektivavtalen har varit en trygghet för löntagarna…”

   En anställning är ett frivilligt avtal om ett utbyte av värde mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Arbetstagaren ålägger sig att utföra ett visst arbete/en viss tjänst mot en ersättning från arbetsgivaren. Om någon part inte är nöjd med villkoren upprättas inte heller något avtal.

   Om en grupp individer vill förhandla gemensamt (kollektivt) mot en arbetsgivare ska det givetvis stå dem fritt. Så länge det är frivilligt. Och det ska givetvis vara lika frivilligt att stå utanför kollektivavtalet för den som önskar det.

   Att kollektivavtalsvillkoren skulle gynna arbetstagaren är inte alls en självklarhet, vilket en genomgång av exempelvis Wild’n’Fresh-fallet från 2007 visar.

   Dessutom är det högst sannolikt att kollektivavtalen långsiktigt skapar arbetslöshet, eftersom marknaden för lönebildning inte är fri. Ett företag som genom kollektivavtal tvingas betala högre löner än vad som skulle ha varit fallet på en fri marknad har en klar konkurrensnackdel och har därmed svårare att långsiktigt överleva, vilket definitivt inte är en trygghet för arbetstagaren.

   ”…, utan dessa får vi ett proletariat där kapitalet behandlar löntagarna som de vill.”

   På en fri arbetsmarknad konkurrerar företagen med de villkor de kan erbjuda sina anställda. En arbetsgivare som inte erbjuder rättvisa villkor (löner, semester, etc), ser sina egna och potentiella anställda välja andra arbetsgivare som kan erbjuda bättre villkor. Varför ska man som arbetstagare skriva på ett avtal som innehåller dåliga arbetsvillkor? Välj en annan arbetsgivare.

   ” Jag tror varken på kommunismen eller kapitalismen. Båda är fiender till den lilla människan.”

   Vad är ett hot mot den ”lilla människan”? Rimligtvis ett samhällssystem som inte skyddar människan mot olika former av våld och tvång. Kapitalismen är ett samhällssystem som grundar sig på individuella rättigheter, inklusive äganderätt, i vilket all egendom är privatägd.

   Detta förutsätter en rättsstat som upprätthåller alla individers lika rätt till liv, frihet och frukten av sitt arbete. Kapitalismen är det enda systemet som just utgår från individens, den lilla människans, fri- och rättigheter. I det kapitalistiska samhällsystemet är alla mänskliga relationer frivilliga. Kapitalismen är således inte fiende till den lilla människan. Tvärtom.

   ”EU kommer att vara identisk med Sovjetstaten om några år.”

   På den punkten noterar jag tyvärr att det går åt det hållet, ja.

   ”Skillnaden är bara att Sovjet tillämpade statskapitalism och EU marknadskapitalism.”

   Återigen: gör analysen utgående från det skydd som den lilla människan åtnjuter.

   EU har på vissa områden förhållandevis fria och avreglerade marknader, även om det är svårt att finna någon enda marknad som inte innehåller olika typer av detaljstyrande regleringar, som har som enda syfte att snedvrida konkurrens eller gynna någon eller några parter på någon eller någon annans bekostnad. Men visst, några marknader kan faktiskt sägas vara någorlunda fria.

   Dock finns det mängder av marknader som både innehåller omfattande regleringar och som är såpass genomreglerade att det inte går att tala om fri marknad alls.

   Denna blandning av en del mer eller mindre avreglerade marknader, och en del helt reglerade marknader utgör ett blandekonomiskt samhällssystem. För att alla dessa regleringar alls ska vara möjliga (dvs för att politiker ska ha makten att ge en part fördelar på en annan parts bekostnad) måste skyddet för individens fri- och rättigheter vara svagt. Det är detta jag, som förespråkar kapitalism, vill se en förändring av. För att gå mot ett samhälle som står på den lilla människans sida, måste samhällets lagar också utgå ifrån den lilla människan, ifrån individen. Därför är en stark rättsstat något i alla högsta grad åtråvärt: en stat som skyddar alla dess invånare mot våld och tvång. Där börjar rättvisan. Idag existerar inte det.

   ”Båda systemen förtrycker människorna. Du säger dig både vara för kapitalism samtidigt som Du säger dig vara liberal. Det går inte ihop.”

   Jodå, liberalism är en ideologi som uttryckligen eftersträvar individens frihet från tvång (liber = fri). Kapitalismen är det enda samhällssystem som bannlyser våld och tvång i relationerna mellan människor, annat än i självförsvar.

   ”I dag har vi ett växande proletariat i EU just därför att EU värnar om kapitalismen.”

   EU värnar inte kapitalism. EU värnar blandekonomin, vars konstruktion av sig självt går mot ett allt mer reglerat och ofritt samhälle. Orsaken till att det gör det är att skyddet för individens fri- och rättigheter är så pass svagt: Det finns få eller inga formella hinder för politiker att införa nya detaljregleringar; lagar som ger en part (stat eller annat kollektiv av individer, t ex företag eller bransch) fördelar på andra individers bekostnad.

   Mvh,
   Ragnar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: